Jamboree (58º JOTA-19º JOTI)

FotoJamboree

Jamboree

Invitado por SIGAC (Scouts i Guies Adults de Catalunya), Enrique Soto, membro da Xunta Xestora da nosa Asociación, participou en Barcelona o 17 e 18 de outubro no 58º Jamboree no aire e o 19º Jamboree en Internet.

Foi todo un éxito de organización e ao longo da xornada realizáronse interesantes actividades das cales tomamos nota para estudar tamén a posibilidade de participación da nosa Asociación en derradeiras edicions.

Jamboree

Invitado por SIGAC (Scouts i Guies Adults de Catalunya), Enrique Soto, miembro de la Junta Gestora de nuestra Asociación, participó en Barcelona el 17 y 18 de octubre en el 58º Jamboree en el aire y el 19º Jamboree en Internet.

Fue todo un éxito de organización y a lo largo de la jornada se realizaron  interesantes actividades de las cuales tomamos nota para estudiar también la posibilidad de participación de nuestra Asociación en postreras ediciones.

Share

Marcar el enlace permanente.

Comentarios cerrados.