Sobre nos (Sobre nosotros)

InsGaliciaÁ A.I.S.G. ( Amistade Internacional Scout e Guía ), é unha alternativa para scouts e guías que despois de rematar o seu tempo no escultismo xuvenil , queren manter as súa vinculación cos valores que representan a Promesa e Lei Scout. Tamén para os pais e amigos dos scouts , que descubriron ó escultismo a través dos seus fillos, e sentiron unha profunda fascinación .

Unha vez scout , scout sempre

Para todos os que son scouts s e aínda non están connosco ;

A Asociación dos Scouts Adultos de Galicia pretende :

Manter o espírito da Promesa e Lei Scout
Promover valores como a paz, a liberdade, a xustiza ea solidariedade, e, así, axudar a construír un mundo mellor.
Defender e gozar da natureza
Colaborar cos movementos scouts xuvenís.
Promover a amizade e ó encontro entre todos os que comparten estes valores.
La A.I.S.G. (Amistad Internacional Scout y Guía), es una alternativa para los scouts y guías que después de haber terminado su etapa en el escultismo juvenil, desean mantener su vinculación con los valores que representan la Promesa y la ley Scout. También para padres y amigos de los scouts, que han descubierto el escultismo a través de sus hijos, y han sentido una profunda fascinación.

Una vez scout, siempre scout

Para todos los que son scouts y aún no están con nosotros;

La Asociación de Scouts adultos de Galicia pretende:

Conservar el espíritu de la Promesa y la Ley Scout
Promover valores como la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad, y con ello ayudar a construir un mundo mejor.
Defender y disfrutar de la naturaleza
Colaborar con los movimientos scouts juveniles.
Promover la amistad y el encuentro entre todos quienes compartimos estos valores.

Comentarios cerrados.